Letselschade Advocaat in Rotterdam

8907

Letselschade advocaat Rotterdam

 

Letsel oplopen is natuurlijk altijd enorm vervelend, of het nu om lichamelijk of mentaal letsel gaat. Het is dan ook fijn als tenminste in de kosten tegemoet kan worden gekomen, wanneer een andere partij aansprakelijk kan worden gesteld. Om dat te bereiken, zijn wij uw letselschade advocaat in Rotterdam. De kans van slagen is groot, dankzij onze kennis én ervaring. Lees wanneer u aanspraak maakt op een schadevergoeding, en hoe u een letselschadeclaim kunt indienen.

Wat is een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat is iemand die juridische bijstand verleent aan personen die bij een ongeval lichamelijk of mentaal letsel hebben opgelopen. Zij streven naar schadevergoeding voor slachtoffers van ongevallen. In veel gevallen gaat het dan om een claim bij de verzekeraar van de tegenpartij. Komen we er op die manier niet uit, dan starten we een gerechtelijke procedure. Dit doen wij voor u, als de letselschade advocaat in Rotterdam.

Wat kost een letselschade advocaat in Rotterdam?

In Nederland mogen advocaten wettelijk geen zaken aannemen op basis van ‘no cure, no pay’. Dat zou betekenen dat u alleen betaalt als er geld uitgekeerd wordt. De reden daarvan is dat advocaten dan niet onpartijdig genoeg zouden zijn. Wel is er een uitzondering op deze regel gemaakt, die in elk geval nog tot januari 2024 geldig is. Bij letselschade zaken mogen advocaten een resultaatgerichte beloningsafspraak maken. Het uurtarief wordt dan afhankelijk van het resultaat, om het risico voor u te verkleinen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Indien de aansprakelijkheid is erkend zal de aansprakelijke partij de kosten van uw letselschade advocaat volledig vergoeden. Er zijn voor u dus geen kosten aan verbonden!

Uw letselschade advocaat in Rotterdam

Nobel Advocaten is gevestigd in Rotterdam, en de meeste cliënten die we vertegenwoordigen komen ook uit de havenstad. Rotterdam is een drukke stad, de één na grootste stad van Nederland en de grootste havenstad van de wereld. Net als in iedere grote stad waar veel mensen wonen en werken, zit een ongeluk in een klein hoekje. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Het is fijn als u in elk geval financieel tegemoet gekomen wordt voor de geleden schade. Daar helpen wij u bij, als uw letselschade advocaten in Rotterdam. Samen stellen we de verantwoordelijke partij aansprakelijk. Wij nemen het juridische werk uit handen. Wel zo fijn.

Letselschade advies

Een letselschade advocaat helpt personen die letsel hebben opgelopen bij ongevallen om financiële compensatie te verkrijgen. Deze fondsen zijn vaak nodig om te betalen voor medische behandeling en compensatie te bieden voor pijn en kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Het gaat hierbij om onder andere de volgende posten:

 • Huishoudelijke hulp: Er wordt een vergoeding betaald van minimaal € 10,- per uur voor de uren die het slachtoffer niet meer in het huishouden kan werken als gevolg van het ongeval.
 • Verlies aan verdienvermogen: Er wordt een vergoeding betaald voor gedaalde inkomsten die het gevolg zijn van het ongeval tot aan de pensioenleeftijd.
 • Smartengeld: Er wordt een vergoeding betaald voor het niet materiele schade. Dit is afhankelijk van de aard van de aansprakelijkheid (de mate van schuld van de aansprakelijke) de duur en ernst van het letsel en de gederfde levensvreugde. Een rechter zal naar vergelijkebare gevallen kijken.

Letselschadeadvocaten zijn gespecialiseerd in verhalen van schade die het gevolg is van een ongeval. In de meeste gevallen gaat het echter voornamelijk of een afhandeling met betrokken verzekeringsmaatschappijen.

Een letselschadeadvocaat vervult vele belangrijke taken. Deze veel voorkomende functies zijn onder andere:

 • Legt uw rechten uit.
 • Een letselschade advocaat kan uitleggen hoe een ongeval en verschillende juridische kwesties van invloed zijn op de rechten van een persoon.
 • Geeft advies.

Allereerst bekijkt de letselschadeadvocaat of u recht heeft op een vergoeding. Een letselschade advocaat kan een cliënt door het systeem loodsen, waar u zelf waarschijnlijk in zou stranden. Ze helpen u ingewikkelde juridische procedures te begrijpen, medisch en verzekeringsjargon te interpreteren, en door het doolhof van papierwerk te komen dat nodig is in letselschadezaken.
Een veel voorkomend advies is om geen verklaring af te leggen aan de verzekeringsmaatschappij van de andere bestuurder, voordat alles goed gedocumenteerd is. Een letselschade advocaat kan ook adviseren om medische behandeling te zoeken om het verband tussen het ongeval en het letsel te documenteren.

Een letselschade advocaat geeft u ook objectieve adviezen over uw zaak, zodat u de best mogelijke beslissing kunt nemen die niet vertroebeld wordt door angst, woede, frustratie, stress en andere emoties die veel letselschade slachtoffers begrijpelijkerwijs ervaren.

 • Communicatie met verzekeringsmaatschappijen.
  De letselschade advocaat doet dit voor u, wat een hoop zorgen uit handen neemt. Soms volgt een nare periode na een ongeluk, dan is het fijn wanneer u de afhandeling uit handen kunt geven, aan een professional.
 • Schadevergoeding berekenen en claimen.
  U denkt recht te hebben op schadevergoeding, maar aan welk bedrag moet u denken? Ga bij voorkeur niet direct akkoord met het eerste aanbod.
 • Inschakelen van andere deskundigen.
  Om een dossier op te bouwen is soms input van andere deskundigen nodig. De letselschade advocaat organiseert het contact en het documenteren van deze verklaringen.
 • Vertegenwoordiging in de rechtbank.

De meeste letselschadezaken monden niet uit in een rechtszaak; de overgrote meerderheid wordt geschikt met verzekeringsmaatschappijen, en soms met bedrijven of individuen. Lukt dit niet, dan kan een gang naar de rechtbank nodig zijn.

Uw zaak wordt behandeld door een kantonrechter als u een schadevergoeding eist tot een bedrag van € 25.000,-. Een advocaat is voor zo’n zaak niet verplicht, maar wel aan te raden. Uw zaak gaat naar een civiele rechter wanneer u een schadevergoeding eist boven een bedrag van € 25.000,-. Een advocaat is dan sowieso verplicht.

Een rechtszaak is complex en vereist dat men zich nauwgezet aan de juiste procedures en bewijsregels houdt.

Wat is letselschade?

Letselschade is schade aan u als persoon. Dat kan lichamelijk of psychisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan letsel door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of een medische fout. Als er iemand verantwoordelijk is voor de schade, ook als dit niet direct met opzet gebeurde, kunt u diegene aansprakelijk stellen. Zij moeten dan de geleden schade vergoeden, als u in het gelijk wordt gesteld.
Veel voorkomende soorten letselschadeclaims zijn bijvoorbeeld voor:

 • Verkeersongevallen (gedekt door de autoverzekering)
 • Ongevallen op het werk (gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever)
 • Ongevallen op openbaar terrein of op bedrijfsterreinen (gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering)
 • Letselschade door een hondenbeet

Onderzoek direct of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding

Letselschade door verkeersongeval

Een verkeersongeval is erg vervelend voor alle betrokken partijen. In de regel gebeurt dit niet met opzet, maar er kan wel nalatigheid in het spel zijn. Hield de tegenpartij zich bijvoorbeeld niet aan de geldende verkeersregels, maximale snelheid of had hij of zij alcohol of drugs gebruikt? Dan kunt u diegene aansprakelijk stellen. Breng direct de situatie van het ongeval in kaart. Waarschijnlijk weet u dan nog niet (zeker) of er nalatigheid in het spel is, dus doe dit sowieso bij een ongeval. Bij ernstige ongevallen waar de politie bij betrokken is, doen zij dit. Maak, indien mogelijk, foto’s van de situatie. Zoek getuigen of omstanders, en vraag hun contactgegevens. Hiermee kunnen ze een verklaring afleggen. Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk is, en zorg ervoor dat de tegenpartij dit ondertekent. Probeer zo kalm mogelijk te blijven, daar helpt u uzelf op dat moment het meeste mee. Er zijn een aantal soorten verkeersongevallen die veel voorkomen.

Auto-ongevallen

Auto’s vormen de overgrote meerderheid van het verkeer op de wegen.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat botsingen met auto’s de meest voorkomende vorm van verkeersongevallen zijn. Als u in een auto zat en gewond bent geraakt bij een ongeval, kunt u mogelijk een claim indienen, ongeacht of u de bestuurder of een passagier was. Bij veel voorkomende ongevallen kan het gaan om een aanrijding met een ander voertuig, dat u bijvoorbeeld snijdt op een rotonde, dat tegen uw auto van rijstrook verandert, of dat op een parkeerplaats achteruit tegen uw auto rijdt.

Als u de bestuurder van de auto was, zult u moeten aantonen dat een andere partij schuld had aan het ongeval. Als u een passagier van de auto was, is het bijna onmogelijk dat u verantwoordelijk bent voor het ongeval.

Motorongeluk

Er zijn veel manieren waarop een motorongeluk kan gebeuren. Misschien wel de meest voorkomende zijn die waarbij andere weggebruikers betrokken zijn: een aanrijding. De snelheid en wendbaarheid van motoren – de aspecten die zoveel liefhebbers aantrekken – zijn ook de redenen waarom motorrijders voor andere automobilisten moeilijk te herkennen zijn. Dit is echter geen excuus. Een motor als voertuig biedt geen bescherming, waar een auto een deel van een mogelijke klap op kan vangen. De geringere bescherming die u heeft, betekent dat u een groter risico loopt om veel ernstiger letsels op te lopen, zoals hersen- of hoofdletsels. Hoewel een motorrijder kwetsbaarder is, valt hij of zij wel onder de normale regels van het bewijsrecht: wie eist, bewijst. U moet dus bewijzen hebben om een ander aansprakelijk te kunnen stellen. Uw letselschade advocaat in Rotterdam kan daarin begeleiden en beoordelen of u kans maakt, voordat u daadwerkelijk iemand aansprakelijk stelt.

Letselschade door een fietsongeluk

Op de fiets bent u uiteraard enorm kwetsbaar in verhouding tot gemotoriseerd verkeer. Bij schade door een andere fietser of voetganger kunt u een schadeclaim indienen, mits u bewijzen kunt aanleveren. Bij een ongeluk met een motorvoertuig kunt u alle schade vergoed krijgen als de fout bij de andere bestuurder lag. Maakte u zelf de fout? Dan kunt u alsnog tenminste 50% van de geleden schade uitgekeerd krijgen. Voor kinderen jonger dan 14 jaar is dat 100%, ook al maakte zij zelf een fout. Dat komt omdat een fietser kwetsbaarder is, een automobilist of motorrijder moet hier rekening mee houden. Een schadevergoeding kan bestaan uit medische kosten en de schade aan de fiets, maar ook uit gemiste inkomsten en smartengeld. Dat is afhankelijk van de situatie.

Letselschade door een bedrijfsongeval

De meesten van ons zijn afhankelijk van hun inkomen. Daarom kan het nog meer stress veroorzaken u en uw gezin wanneer u tijdelijk niet kunt werken door letsel. Als gevolg van uw ongeval bent u misschien een poosje thuis of hebt u misschien zelfs uw baan moeten opgeven. U kunt een claim voor een arbeidsongeval indienen als u gewond bent geraakt doordat de gezondheids- en veiligheidsprocedures niet werden gevolgd. In sommige gevallen kunt u zelfs een claim indienen als u het ongeval hebt veroorzaakt, bijvoorbeeld als uw verwondingen zijn verergerd door een defect apparaat. In uitzonderlijke gevallen is zelfs schade door overspannenheid of burn-out te verhalen op de werkgever, als aantoonbaar is dat doorlopend teveel druk vanuit de werkgever kwam.

Het is een goed idee om:

 • Foto’s te maken van uw verwondingen en van de oorzaak van uw ongeval (bijvoorbeeld een machine of situatie)
 • Ervoor te zorgen dat u de contactgegevens hebt van iedereen die getuige was van uw ongeval
 • Zo snel mogelijk aantekeningen te maken over uw ongeval – u kunt tekeningen bijvoegen als dat helpt om te laten zien wat er gebeurd is
 • Getuigen te vragen om aantekeningen te maken en deze met u te delen.

Een ongeluk bij de eigen werkgever

Als u werknemer bent en u heeft een ongeluk gehad op de werkvloer, moet u ervoor zorgen dat uw werkgever van uw ongeval op de hoogte is. De beste persoon om het te vertellen is waarschijnlijk uw manager – raadpleeg uw personeelshandboek of intranet als u het niet zeker weet. Of u een letselschadeclaim in kunt dienen bij de werkgever, is afhankelijk van of er al dan niet sprake is van nalatigheid. Volgens de wet moet een werkgever zorgen voor:

 • Een veilige werkplek
 • Gereedschap dat onderhouden is volgens de geldende veiligheidsmaatregelen
 • Instructies en scholing, zeker waar veiligheid betreft
 • Toezicht op de werkzaamheden

Gebeurde dit niet, of niet goed genoeg, dan is een letselschadeclaim waarschijnlijk mogelijk.

Letselschade door een ongeluk bij een ander bedrijf (dat niet uw werkgever is)

Ook op een andere bedrijfsvloer kan een ongeval plaatsvinden. Dat kan zijn wanneer u werkzaamheden uitvoert bij een ander bedrijf of organisatie, maar ook wanneer u als consument ergens bent. In het laatste geval valt het echter niet onder bedrijfsongeval, maar nalatigheid.

Bent u tijdelijk in een andere branche werkzaam, gedetacheerd of op bezoek bij een klant? Dan stelt u uw eigen manager in elk geval op de hoogte, wanneer daar de gelegenheid voor is. Eventueel kunt u de leidinggevende op de werkvloer ter plaatse op de hoogte stellen, maar dat kan uw eigen baas ook doen.

Als u een zelfstandige bent en op het terrein van een klant werkt, moet u het vertellen aan de persoon met wie u gewoonlijk te maken hebt als u daar bent. De Hoge Raad heeft in 2012 bepaald dat een werkgever op dezelfde manier aansprakelijk kan zijn voor opgelopen letselschade door een bedrijfsongeval van een Zelfstandige Zonder Personeel als de werkgever aansprakelijk zou zijn voor één van zijn werknemers. Het moet dan wel zo zijn dat de Zzp’er wat betreft de zorg over de veiligheid van het werk en de werkplek afhankelijk is geweest van de opdrachtgever.

Als Zzp’er bent u zelf verantwoordelijk bent u zelf verantwoordelijk voor een ongeval dat gebeurde terwijl u bij iemand thuis aan het werk was.

Letselschade door een hondenbeet in Rotterdam

In Rotterdam zijn de afgelopen jaren – net als in de rest van Nederland – steeds meer honden gekomen. Ondanks dat exacte cijfers niet worden bijgehouden, en de hondenbelasting in Rotterdam ook al enige jaren in afgeschaft, weten we dat de populariteit van viervoeters is toegenomen. De kans op een bijtincident is daarmee helaas ook groter geworden. De gemeente Rotterdam wil dit ook aanpakken, dus maak ook melding van een bijtincident door te bellen (14 010) of maak een online melding.

Een hondenbeet is naar, en een traumatische ervaring. Als u of een dierbare door een hond is gebeten, is het van belang dat u onmiddellijk medische hulp zoekt. Zelfs een schram kan leiden tot een bacteriële infectie en complicaties voor de gezondheid veroorzaken. De wond moet goed worden schoongemaakt en u heeft misschien een antibioticabehandeling nodig.

Bij een ernstige aanval door een hond kan het slachtoffer littekens, misvormingen of verminkingen oplopen. Hechtingen, huidtransplantaties of een operatie kunnen nodig zijn. Helaas kunnen de fysieke littekens soms blijvend zijn.

De bezitter van de hond is op basis van artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade die u door de hondenbeet in Rotterdam lijdt.

Als u gebeten wordt door een hond, moet u dit melden bij de autoriteiten. Als het mogelijk is:

 • Verzamel de gegevens van de eigenaar van de hond (naam en adres)
 • Achterhaal de naam en het ras van de hond
 • Vraag of de eigenaar een huisdieren- of opstalverzekering heeft
 • Schakel eventueel hulp van de politie in.

Hoe werkt een letselschadezaak in Rotterdam precies?

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding in een letselschadezaak in Rotterdam, moet u als slachtoffer een aantal stappen doorlopen:

 • Neem contact op met uw letselschade advocaat in Rotterdam om u voor een groot deel te ontzorgen
 • Stel de juiste persoon aansprakelijk
 • Houd direct alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten bij
 • Verwerk alle geleden schade in een letselschadeclaim
 • Uw letselschadeadvocaat legt de schadeclaim neer bij de verzekeraar van de tegenpartij

Een letselschade advocaat kan u helpen bij alle ingewikkelde juridische stappen. Vaak kunt u met een letselschade advocaat in Rotterdam meer geld terugkrijgen, omdat er niets over het hoofd wordt gezien. De kosten van uw letselschadeadvocaat worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Er zijn voor uw geen kosten aan verbonden..

 

Neem direct contact op om uw schadeclaim in Rotterdam te regelen!

Materiële of immateriële schade

We spreken van materiële en immateriële letselschade. Materiële schade is schade aan spullen. Materiële schade is vaak gemakkelijker zelf af te handelen. De schade is immers zichtbaar, en gemakkelijker te documenteren. Bij immateriële letselschade kijken we niet alleen naar de gemaakte kosten van bijvoorbeeld eerste hulp of een rit met de ambulance, maar ook naar gemiste inkomsten of extra kosten door kinderopvang, en mentale aspecten van een ongeval. Een specialist weet wat u allemaal kunt laten vergoeden, en neemt het papierwerk uit handen. Daarom is het inschakelen van een letselschade advocaat een goed idee.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

De bedragen die u voor letselschade kunt krijgen, liggen niet vast. Wel zijn er wat algemene richtlijnen.

 • Gering letsel maximaal € 2.000,-. Bijvoorbeeld kleine botbreuken, een lichte hersenschudding, kneuzingen, schaafwonden of andere kleine vleeswonden.
 • Licht letsel maximaal € 3.500,-. Bijvoorbeeld beschadigingen aan het gebit, een schouderluxatie die inmiddels genezen is, lichte littekens, inwendig letsel, niet gecompliceerde fracturen aan de ledematen. Er wordt onder andere gekeken naar korte ziekenhuisopname, afhankelijkheid van een verpleger en een aantal maanden inkomstenderving,
 • Matig letsel maximaal € 9.000,-. Bijvoorbeeld amputatie van een deel van duim of vinger, blijvend letsel aan het nek, een whiplash, ontucht of incest, gescheurde kniebanden, verlies van een deel van het gebit, lelijke littekens die het directe gevolg zijn van het opgelopen letsel en gecompliceerde botbreuken, psychische en emotionele schade voortvloeiende uit een verkrachting
 • Ernstig letsel maximaal € 21.000,-. Bijvoorbeeld ernstige verbrijzelingsfractuur, eenzijdige doofheid, korte tijd bewusteloos of in coma, beenverkorting, schedelbasisfractuur, ernstige whiplash, ernstig inwendig letsel
 • Zwaar letsel maximaal € 43.000,-. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van verlies van reuk of smaak, langdurige geestelijke instabiliteit, wezenlijke karakterveranderingen, u bent langere tijd bewusteloos of in coma geweest, huidtransplantaties zijn noodzakelijk, letsel met zware littekens
 • Zeer zwaar letsel maximaal € 76.000,-. Bijvoorbeeld verlies van spraak, ernstige verstoring van de geestelijke toestand, blindheid aan beide ogen, verlies van een ledemaat (been, voet, arm of hand), een hoge dwarslaesie, ernstige brandwonden
 • Uitzonderlijk zwaar letsel maximaal € 250.000,-. In zeer ernstige gevallen, bijvoorbeeld zeer zware en ernstige brandwonden waarbij sprake is van zichtbare ernstige misvormingen, communicatie is niet meer mogelijk, een volledige dwarslaesie, thuisverpleging is niet mogelijk, maar u bent aangewezen op een psychiatrische inrichting of verpleeghuis
Hoe verloopt de afwikkeling van een letselschadezaak?

Uw letselschade advocaat uit Rotterdam zal u bezoeken en alle benodigde informatie vergaren om de schade te begroten. Dit gaat om de medische informatie, maar ook om uw leefsituatie, uw gezinssituatie en bijvoorbeeld uw werksituatie.

Indien de klachten als gevolg van het ongeval blijvend zijn, zal er een medische expertise noodzakelijk zijn. Dit gaat allemaal in overleg met de aansprakelijke partij en de kosten van de expertise worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

Na de onafhankelijke expertise zijn er mogelijk nog aanvullende expertises noodzakelijk. De behandeling van een letselschadezaak met blijvend letsel duurt ongeveer drie tot vijf jaar. Dit is de tijd die over het algemeen nodig is om overeenstemming te bereiken over een eindregeling.

Gedurende de looptijd van het traject is het wel mogelijk om een voorschot te vragen voor de schade tot op dat moment. Dit zal uw letselschade advocaat voor u verzoeken.

Bij het begroten van uw schade maken wij gebruik van de richtlijnen van de letselschaderaad. Meer info: letselschaderaad.nl

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact

Nobel Advocatuur
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam
t +31(0)88-5387355
f +31(0)88-5387356
Kvk-nummer: 51208784

Call Now Button