Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van privaatrecht dat zich bezig houdt met rechtspersonen en dan meer toegespitst is op bedrijven met winstoogmerk. Wij adviseren bij het oprichten van een rechtspersoon maar begeleiden cliënten ook bij het beëindigen en vereffenen van een rechtspersoon. Zo kan het bijvoorbeeld het geval zijn dat de samenwerking tussen vennoten, in een vennootschap onder firma, stroef verloopt of dat er onenigheid is ontstaan over de te volgen strategie. In zulke gevallen zal het vennootschapscontract vaak afspraken bevatten met betrekking tot de beëindiging, ontbinding danwel opzegging van de overeenkomst.

Vaak wordt ook in het vennootschapscontract bepaalt of één der vennoten de vennootschap mag voortzetten en op welke wijze dit dient te geschieden. Voorts worden er vaak afspraken gemaakt over een afkoopsom welke dient te worden betaald (waardering goodwill etc.) en de termijn waarbinnen deze afkoopsom moet worden voldaan. Nobel Advocatuur heeft veel procedures gevoerd met betrekking tot conflicten bij beëindigen van een vennootschap.

Het gaat in deze kwesties om grote belangen met een grote emotionele lading. Het is in deze situaties derhalve van belang om samen met cliënt goed overleg te voeren over de toe te passen strategie. Hierbij komt een advocaat met veel ervaring met de behandeling van vergelijkbare zaken goed van pas.

Mocht u interesse hebben in onze diensten of meer informatie wensen neem dan gerust contact met ons op. U kun bellen met het telefoonnummer: 088-5387355 of een e-mail sturen aan: info@nobeladvocatuur.nl

Contact

Nobel Advocatuur
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam
t +31(0)88-5387355
f +31(0)88-5387356
Kvk-nummer: 51208784

Call Now Button